COLLABORATORS

 

 

 

 

 ARCHITECTS

S. ARTOPOULOS
S. GAREFALAKIS
K. KOUREMENOS
K. SARRIS
N. SIDERIS
M. TAVLARIDI
N. VAITSOU

CIVIL ENGINEERS

A. CHATZOPOULOS
I. DOMAYER
D. FLASKOS
V. LIRATZAKIS- CH. MAKRIS
A. MITSOPOULOS
M. MOGIOS
P. PANGALOS – A. PAPATHANASIOU

ELECTRICAL ENGINEERS

I. ASKITOPOULOS
J. KOUNTOURIS
I. MARATOS
CH. PANAYOTOPOULOS

SURVEYORS

E. DOUKAKI
A. FRATZESKAKIS

DESIGNERS

L. PAPADOPOULOU

INTERIOR DESIGNERS

M. PAPAGEORGIOU

PHOTOGRAPHERS

D. KALAPODAS
M.PAPACHATZAKIS – BLACK & WHITE STUDIO
V. ROKAS
N. TSOUKALA